Soi Cầu Đề Đầu Đuôi Miền Bắc của XSMB. Soi cầu XSMB siêu chuẩn.

 Soi cầu Miền Bắc  Liên Tục Trúng Đề  XSMB- Đang có Cầu ĐẸP Nhanh Tay Lấy Số Đặc Biệt Hôm Nay.

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP, Phí dịch vụ: 1.000.000 VNĐ

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 200k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

Soi Cầu XSMB siêu chuẩn của các chuyên gia soi cầu.

A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01663228798

Thống kê kết quả đề đầu đuôi – Soi cầu XSMB siêu chuẩn vip

Ngày Đầu – Đuôi   Kết quả
 HÔM NAY

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

23/09/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
22/09/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7 Đuôi 8 
21/09/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1 
20/09/2018 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6  
19/09/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7 
18/09/2018 Đầu 2 Đuôi 0 Win  Đầu 2 Đuôi 0 
17/09/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3 
16/09/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3
15/09/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
14/09/2018 Đầu 8 Đuôi 8  Win Đầu 8 Đuôi 8   
13/09/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2 
12/09/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
11/09/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0 
10/09/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5 
09/09/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Win  Đầu 5 Đuôi 3  
08/09/2018  Đầu 1 Đuôi 5 Win  Đầu 1 Đuôi 5 
 07/09/2018  Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7 
 06/09/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4  
05/09/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8  
04/09/2018 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
03/09/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
02/09/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
01/09/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9 
31/08/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7  
30/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0 
29/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7  
28/08/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7
 27/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7  
26/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1  
25/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
24/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
23/08/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5 
22/08/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3  
21/08/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
20/08/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
19/08/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
18/08/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
17/08/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7 
16/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7  
15/08/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
14/08/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6 
13/08/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
12/08/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7 
11/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
10/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1 
09/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
08/08/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9 
07/08/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
06/08/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
05/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8 
04/08/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4  
 03/08/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6  
02/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
01/08/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8  
31/07/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
30/07/2018 Đầu 7 Đuôi 2 Win Đầu 7 Đuôi 2
 29/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2  
28/07/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3 
 27/07/2018 Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1  
25/07/2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1 
24/07/2018 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
23/07/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6  
22/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2 
21/07/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8 
20/07/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4    
19/07/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win   Đuôi 7 
18/07/2018 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
17/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3 
16/07/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1 
15/07/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
14/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
13/07/2018 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1  
12/07/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 11/07/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
10/07/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5 
08/07/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win  Đầu 9 Đuôi 9  
07/07/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win  Đầu 6 Đuôi 7
06/07/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4  
05/07/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5 
04/07/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5
03/07/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win  Đầu 3 Đuôi 0
 02/07/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win  Đầu 8 Đuôi 7 
 01/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win  Đầu 1 Đuôi 7 
 30/06/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
28/06/2018 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8  
 26/06/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
25/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 24/06/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 23/06/2018 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6
22/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
21/06/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
20/06/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
16/06/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4
13/06/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5
10/06/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
05/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/06/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 6 Đuôi 4 MISS
31/05/2018 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
30/05/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6
29/05/2018 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
28/05/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4
22/05/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
19/05/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4
18/05/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4
17/05/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Win Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7
15/05/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1
14/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8
11/05/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
08/05/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8
04/05/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5
30/04/2018 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1
29/04/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/04/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3
26/04/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 9 Đuôi 0 Win Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
23/04/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6
22/04/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6
21/04/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
20/04/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6
19/04/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
18/04/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đuôi 2
17/04/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5
14/04/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7
13/04/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đuôi 1
12/04/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đuôi 8
11/04/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
10/04/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
09/04/2018 Đầu 9 Đuôi 3 Win Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6
07/04/2018 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
06/04/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/04/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đuôi 4
04/04/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8
Ngày Đầu – Đuôi   Kết quả
 HÔM NAY

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

23/08/2018
22/08/2018 Đầu Đầu 7 Đuôi 37 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3  
21/08/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
20/08/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
19/08/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
18/08/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
17/08/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7 
16/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7  
15/08/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
14/08/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6 
13/08/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
12/08/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7 
11/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
10/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1 
09/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
08/08/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9 
07/08/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
06/08/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
05/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8 
04/08/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4  
 03/08/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6  
02/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
01/08/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8  
31/07/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
30/07/2018 Đầu 7 Đuôi 2 Win Đầu 7 Đuôi 2
 29/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2  
28/07/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3 
 27/07/2018 Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1  
25/07/2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1 
24/07/2018 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
23/07/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6  
22/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2 
21/07/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8 
20/07/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4    
19/07/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win   Đuôi 7 
18/07/2018 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
17/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3 
16/07/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1 
15/07/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
14/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
13/07/2018 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1  
12/07/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 11/07/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
10/07/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5 
08/07/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win  Đầu 9 Đuôi 9  
07/07/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win  Đầu 6 Đuôi 7
06/07/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4  
05/07/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5 
04/07/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5
03/07/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win  Đầu 3 Đuôi 0
 02/07/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win  Đầu 8 Đuôi 7 
 01/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win  Đầu 1 Đuôi 7 
 30/06/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
28/06/2018 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8  
 26/06/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
25/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 24/06/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 23/06/2018 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6
22/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
21/06/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
20/06/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
16/06/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4
13/06/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5
10/06/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
05/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/06/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 6 Đuôi 4 MISS
31/05/2018 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
30/05/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6
29/05/2018 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
28/05/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4
22/05/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
19/05/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4
18/05/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4
17/05/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Win Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7
15/05/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1
14/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8
11/05/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
08/05/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8
04/05/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5
30/04/2018 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1
29/04/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/04/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3
26/04/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 9 Đuôi 0 Win Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
23/04/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6
22/04/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6
21/04/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
20/04/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6
19/04/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
18/04/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đuôi 2
17/04/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5
14/04/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7
13/04/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đuôi 1
12/04/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đuôi 8
11/04/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
10/04/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
09/04/2018 Đầu 9 Đuôi 3 Win Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6
07/04/2018 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
06/04/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/04/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đuôi 4
04/04/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8