Đề Đầu Đuôi Miền Bắc – Soi cầu XSMB chính xác nhất

 Soi cầu Miền Bắc  Liên Tục Trúng Đề – Đang có Cầu ĐẸP Nhanh Tay Lấy Số Đặc Biệt Hôm Nay.

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU ĐẸP, Phí dịch vụ: 1.000.000 VNĐ

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 200k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01663228798

Thống kê kết quả đề đầu đuôi – Soi cầu XSMB chính xác nhất

 

Ngày Đầu – Đuôi   Kết quả
 HÔM NAY

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

21/07/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8 
20/07/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4    
19/07/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win   Đuôi 7 
18/07/2018 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
17/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3 
16/07/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1 
15/07/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
14/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
13/07/2018 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1  
12/07/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 11/07/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
10/07/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5 
08/07/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win  Đầu 9 Đuôi 9  
07/07/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win  Đầu 6 Đuôi 7
06/07/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4  
05/07/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5 
04/07/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5
03/07/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win  Đầu 3 Đuôi 0
 02/07/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win  Đầu 8 Đuôi 7 
 01/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win  Đầu 1 Đuôi 7 
 30/06/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
28/06/2018 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8  
 26/06/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
25/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 24/06/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 23/06/2018 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6
22/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
21/06/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
20/06/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
16/06/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4
13/06/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5
10/06/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
05/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/06/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 6 Đuôi 4 MISS
31/05/2018 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
30/05/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6
29/05/2018 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
28/05/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4
22/05/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
19/05/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4
18/05/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4
17/05/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Win Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7
15/05/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1
14/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8
11/05/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
08/05/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8
04/05/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5
30/04/2018 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1
29/04/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/04/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3
26/04/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 9 Đuôi 0 Win Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
23/04/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6
22/04/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6
21/04/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
20/04/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6
19/04/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
18/04/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đuôi 2
17/04/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5
14/04/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7
13/04/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đuôi 1
12/04/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đuôi 8
11/04/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
10/04/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
09/04/2018 Đầu 9 Đuôi 3 Win Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6
07/04/2018 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
06/04/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/04/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đuôi 4
04/04/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8
Hệ thống bảo trì không chốt số
28/03/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8
27/03/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6
26/03/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2
25/03/2018 Đầu 8 Đuôi 4 Win Đuôi 4
24/03/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4
23/03/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1
21/03/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
20/03/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
17/03/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
16/03/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4
15/03/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1
14/03/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5
13/03/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/03/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đuôi 7
11/03/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/03/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3
09/03/2018 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
08/03/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đuôi 9
07/03/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đuôi 3
06/03/2018 Đầu 2 Đuôi 5 MISS
05/03/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/03/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Win Đuôi 3
03/03/2018 Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8
02/03/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8
01/03/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đuôi 8
28/02/2018 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đầu 5
27/02/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đuôi 6
26/02/2018 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3
25/02/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1
24/02/2018 Đầu 6 Đuôi 8 MISS
23/02/2018 Đầu 3- Đuôi 4 Win Đuôi 4
22/02/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6
21/02/2018 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5
20/02/2018 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đuôi 8
19/02/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đuôi 8
15-18/02/2018 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14/02/2018 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đuôi 1
13/02/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8
12/02/2018 Đầu 1- Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/02/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6
10/02/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8
09/02/2018 Đầu 3- Đuôi 5 Win Đuôi 5
08/02/2018 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đuôi 5
07/02/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đuôi 5
06/02/2018 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đuôi 5
05/02/2018 Đầu 2- Đuôi 6 Win Đầu 2
04/02/2018 Đầu 4- Đuôi 1 Win Đầu 4
03/02/2018 Đầu 1- Đuôi 1 Win Đuôi 1
02/02/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3
01/02/2018 Đầu 5- Đuôi 1  Win Đầu 5- Đuôi 1
31/01/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đuôi 8
30/01/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
29/01/2018 Đầu 4- Đuôi 1 Win Đầu 4
28/01/2018 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5
27/01/2018 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8
26/01/2018 Đầu 4- Đuôi 8 Win Đầu 4
25/01/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đuôi 8
24/01/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5
23/01/2018 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đuôi 1
22/01/2018 Đầu 7- Đuôi 0 Win Đuôi 0
21/01/2018 Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3
20/01/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6
19/01/2018 Đầu 2- Đuôi 6 Win Đầu 2
18/01/2018 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đuôi 1
17/01/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
16/01/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/01/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đuôi 8
14/01/2018 Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2
13/01/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6
12/01/2017 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đuôi 7
11/01/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/01/2018 Đầu 4- Đuôi 8 Win Đầu 4
09/01/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6
08/01/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/01/2018 Đầu 2- Đuôi 7 Win Đuôi 7
06/01/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/01/2018 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/01/2018 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7
03/01/2018 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đuôi 7
02/01/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đuôi 1
01/01/2018 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6
31/12/2017 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
30/12/2017 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đuôi 3
29/12/2017 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7
28/12/2017 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đuôi 5
27/12/2017 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đuôi 6
26/12/2017 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đuôi 4
25/12/2017 Đầu 2- Đuôi 3 Win Đuôi 3
24/12/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8
23/12/2017 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
22/12/2017 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đuôi 1
21/12/2017 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đuôi 8
20/12/2017 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6
19/12/2017 Đầu 2- Đuôi 8 Win Đuôi 8
18/12/2017 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đuôi 5
17/12/2017 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4
16/12/2017 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3
15/12/2017 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6
14/12/2017 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8
13/12/2017 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7
12/12/2017 Đầu 5- Đuôi 7 Miss
11/12/2017 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6
10/12/2017 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7
09/12/2017 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9
08/12/2017 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8
07/12/2017 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đầu 5
06/12/2017 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6
05/12/2017 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7
04/12/2017 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
03/12/2017 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
02/12/2017 Đầu 0- Đuôi 0 Win Đuôi 0
01/12/2017 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đuôi 6
30/11/2017 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
29/11/2017 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7
28/11/2017 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đuôi 5
27/11/2017 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đuôi 1
26/11/2017 Đầu 9- Đuôi 9 Win Đuôi 9
25/11/2017 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8
24/11/2017 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6
23/11/2017 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đuôi 2
22/11/2017 Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2
21/11/2017 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
20/11/2017 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3
19/11/2017 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đuôi 1
18/11/2017 Đầu 1- Đuôi 2 Win Đuôi 2
17/11/2017 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đuôi 8
16/11/2017 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5
15/11/2017 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9
14/11/2017 Đầu 5 Đuôi 5 Miss
13/11/2017 Đầu 4- Đuôi 8 Win Đầu 4
12/11/2017 Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6
11/11/2017 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9
10/11/2017 Đầu 2- Đuôi 5 Win Đầu 2
09/11/2017 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đuôi 7
08/11/2017 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8
07/11/2017 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đuôi 8
06/11/2017 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5
05/11/2017 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6
04/11/2017 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đuôi 7
03/11/2017 Đầu 9- Đuôi 4 Win Đuôi 4
02/11/2017 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đuôi 1
01/11/2017 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/10/2017 Đầu 4- Đuôi 7 Win Đầu 4
30/10/2017 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đuôi 7
29/10/2017 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7
28/10/2017 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đuôi 4
27/10/2017 Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2
26/10/2017 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đuôi 2
25/10/2017 Đầu 2- Đuôi 9 Win Đầu 2
24/10/2017 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3
23/10/2017 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9
22/10/2017 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đầu 5
21/10/2017 Đầu 3- Đuôi 5 Win Đuôi 5
20/10/2017 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đuôi 2
19/10/2017 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đuôi 1
18/10/2017 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7
17/10/2017 Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2
16/10/2017 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4
15/10/2017 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8- Đuôi 5
14/10/2017 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7
13/10/2017 Đầu 2- Đuôi 5 Win Đầu 2
12/10/2017 Đầu 3- Đuôi 4 Win Đuôi 4
11/10/2017 Đầu 8- Đuôi 0 Win Đuôi 0
10/10/2017 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đuôi 1
09/10/2017 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3
08/10/2017 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đuôi 1
07/10/2017 Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2
06/10/2017 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/10/2017 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đuôi 6
04/10/2017 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7
03/10/2017 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đuôi 8
02/10/2017 Đầu 4- Đuôi 7 Win Đuôi 7
01/10/2017 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3
30/09/2017 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3
29/09/2017 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6
28/09/2017 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/09/2017 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đuôi 7
26/09/2017 Đầu 4- Đuôi 7 Win Đầu 4
25/09/2017 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đuôi 9
24/09/2017 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5
23/09/2017 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7
22/09/2017 Đầu 0- Đuôi 7 Win Đuôi 7
21/09/2017 Đầu 5- Đuôi 0 Win Đuôi 0
20/09/2017 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7
19/09/2017 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đuôi 6
18/09/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đuôi 1
17/09/2017 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đuôi 2
16/09/2017 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8
15/09/2017 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5
14/09/2017 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4
13/09/2017 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đuôi 0
12/09/2017 Đầu 9- Đuôi 1 Win Đầu 9
11/09/2017 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1
10/09/2017 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9
09/09/2017 Đầu 1- Đuôi 4  Win Đầu 1
08/09/2017 Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3
07/09/2017 Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6
06/09/2017 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6
05/09/2017 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9
04/09/2017 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
03/09/2017 Đầu 7-Đuôi 1 Win  Đầu 7-Đuôi 1
02/09/2017 Đầu 3-Đuôi 3 Win Đầu 3
01/09/2017 Đầu 9-Đuôi 9 Win Đầu 9
31/08/2017 Đầu 5-Đuôi 4 Win Đầu 5-Đuôi 4
30/08/2017 Đầu 0-Đuôi 3 Win Đầu 0-Đuôi 3
29/08/2017 Đầu 9-Đuôi 8 Win Đầu 9-Đuôi 8
28/08/2017 Đầu 5-Đuôi 5 Win Đầu 5-Đuôi 5
27/08/2017 Đầu 8-Đuôi 8  Win Đầu 8
26/08/2017 Đầu 3-Đuôi 3  Win Đuôi 3
25/08/2017 Đầu 9-Đuôi 8  Win Đầu 9
24/08/2017 Đầu 9-Đuôi 9  Win Đuôi 9
23/08/2017 Đầu 8-Đuôi 8  Win Đuôi 8
22/08/2017 Đầu 4-Đuôi 3  Win Đầu 4
21/08/2017 Đầu 1-Đuôi 1    Win Đuôi 1
20/08/2017 Đầu 0-Đuôi 0  Win Đầu 0
19/08/2017 Đầu 4-Đuôi 4  Win Đầu 4
18/08/2017 Đầu 9-Đuôi 9   Win Đuôi 9
17/08/2017 Đầu 8-Đuôi 1   Win Đuôi 1
16/08/2017 Đầu 8-Đuôi 6  Win Đầu 8
15/08/2017 Đầu 1-Đuôi 1    Win Đuôi 1
14/08/2017 Đầu 2-Đuôi 2  Win Đầu 2
13/08/2017 Đầu 0-Đuôi 0  Win Đầu 0
12/08/2017 Đầu 6-Đuôi 8  Win Đầu 6
11/08/2017 Đầu 2-Đuôi 2    Win Đuôi 2
10/08/2017    Đầu 5-Đuôi 5   Win Đầu 5
09/08/2017   Đầu 1-Đuôi 1  Win Đầu 1
08/08/2017   Đầu 3-Đuôi 4 Win Đầu 3
07/08/2017  Đầu 2-Đuôi 2 Win Đầu 2
06/08/2017  Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 6
05/08/2017   Đầu 3-Đuôi 3   Win Đuôi 3
04/08/2017  Đầu 8-Đuôi 8  Win Đuôi 8
03/08/2017  Đầu 1-Đuôi 1 Win Đầu 1
02/08/2017    Đầu 0-Đuôi 0 Win Đuôi 0
01/08/2017   Đầu 6-Đuôi 6   Win Đầu 6
31/07/2017   Đầu 4-Đuôi 4  Win Đầu 4
30/07/2017     Đầu 7-Đuôi 7   Win Đầu 7
29/07/2017    Đầu 0-Đuôi 0  Win Đuôi 0
 28/07/2017   Đầu 9-Đuôi 9  Win Đuôi 9
27/07/2017  Đầu 3-Đuôi 3 Win Đầu 3-Đuôi 3
26/07/2017  Đầu 6- Đuôi 6  Win Đầu 6
25/07/2017 Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6
24/07/2017 Đầu 3-Đuôi 3 Win Đầu 3
23/07/2017 Đầu 0-Đuôi 3 Win Đầu 0
22/07/2017   Đầu 8-Đuôi 1 Win Đầu 8-Đuôi 1
 21/07/2017 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 6
20/07/2017   Đầu 3-Đuôi 3 Win Đầu 3-Đuôi 3
19/07/2017   Đầu 6-Đuôi 1 Miss
 18/07/2017    Đầu 6-Đuôi 6  Win 66
17/07/2017   Đầu 8-Đuôi 8   Win  88
 16/07/2017  Đầu 3-Đuôi 9  Win 39
15/07/2017   Đầu 8-Đuôi 1   Win  81
  14/07/2017   Đầu 6-Đuôi 6  Win  66
 13/07/2017  Đầu 3-Đuôi 1 Win  31
12/07/2017 Đầu 1-Đuôi 2 Win  12
 11/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 0 Win  10
10/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win 47
09/07/2017 Đầu 9 – Đuôi 3 Win 93
08/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win 86
0707/2017 Đầu 9 – Đuôi 7 Win Đầu 9
06/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 2 Win 82
05/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1
04/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Win 48
03/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8
02/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4
01/07/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2
30/06/2017 Đầu 0 – Đuôi 9 Win 09
29/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win 12
28/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 7 Win Đầu 9
27/06/2017 Đầu 0 – Đuôi 3 Win 03
26/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đầu 2
25/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 6 Win 96
24/06/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win 61
23/06/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Miss
22/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win 78
21/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 2 Win 72
20/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 7 Win 97
19/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 2 Miss
18/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 6 Win 76
17/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4
16/06/2017 Đầu 8 – Đuôi 0 Win 80
15/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Miss
14/06/2017 Đầu 0 – Đuôi 9 Win 09
13/06/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win 61
12/06/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
11/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 1 Win 21
10/06/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win 69
09/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 5 Win Đầu 9
08/06/2017 Đầu 8 – đuôi 7 Win 87
07/06/2017 Đầu 7 – đuôi 9 Win Đầu 7
06/06/2017 Đầu 3 – đuôi 9 Win 39
05/06/2017 Đầu 2 – đuôi 0 Win 20
04/06/2017 Đầu 8 – đuôi 3 Win Đầu 8
03/06/2017 Đầu 4 – đuôi 6 Win 46
02/06/2017 Đầu 3 – đuôi 5 Win Đầu 3
01/06/2017 Đầu 3 – đuôi 0 Win Đầu 3 – đuôi 0
31/05/2017 Đầu 5 – đuôi 6 Win Đuôi 6
30/05/2017 Đầu 1 – đuôi 3 Miss
29/05/2017 Đầu 4 – đuôi 4 Win 44
28/05/2017 Đầu 7 – đuôi 6 Miss
27/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đầu 5
26/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 1 Win 21
25/05/2017  Đầu 9 – Đuôi 6 Miss
24/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
23/05/2017 Đầu 0 – Đuôi 7 Win 07
22/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 2  Win 52
21/05/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đầu 7
20/05/2017  Đầu 1 – Đuôi 3 Miss
19/05/2017 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8
18/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 6  Win Đầu 3 – Đuôi 6
17/05/2017 Đầu 7 – Đuôi 0 Win 70
16/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 5 Win Đầu 9
 15/05/2017  Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4 – Đuôi 9
14/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 7 Win Đầu 8 – Đuôi 7
13/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 1  Miss
12/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 8 Miss
11/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đầu 6 – Đuôi 1
10/05/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
 09/05/2017  Đầu 7 – Đuôi 6 Win Đầu 7 – Đuôi 6
08/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 7 Miss
07/05/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Win Đầu 3
06/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 5 Win Đầu 9 – Đuôi 5
05/05/2017   Đầu 7 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
04/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 8 Miss
03/05/2017  Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đầu 8
02/05/2017 Đầu 0 – Đuôi 2 Win Đầu 0
01/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6 – Đuôi 5
30/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 8 Miss
 29/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 3 Miss
 28/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 5 Miss
 27/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
 26/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 9 Miss
 25/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 9  Win Đầu 4 – Đuôi 9
24/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 8 Miss
23/04/2017 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đầu 0 – Đuôi 5
22/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 8 Miss
21/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 6 Miss
20/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đầu 2 – Đuôi 9
19/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
18/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 5 Win Đầu 1 – Đuôi 5
17/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 2 Win Đầu 2 – Đuôi 2
16/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
15/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
14/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu 2 – Đuôi 3
13/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 4 Win Đầu 1
12/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2 – Đuôi 4
11/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Miss
10/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4
09/04/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Miss
08/04/2017 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4
07/04/2017 Đầu  3- Đuôi 1 Win Đuôi 1
06/04/2017 Đầu  0- Đuôi 0 Win Đầu 0
05/04/2017 Đầu  2- Đuôi 4 Miss
04/04/2017 Đầu  7- Đuôi 9 Win Đuôi 9
03/04/2017 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3
02/04/2017 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
01/04/2017 Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3